Leren Doen vangt vroegtijdig school verlaters  (vsv-ers) en kwetsbare jongeren op binnen een dagbesteding-scholingsproject, waarbij de jongeren enige discipline, regelmaat en vormen van samenwerking wordt bijgebracht. Dit heeft als doel de zelfredzaamheid van jongeren vergroten.  Hierbij worden de jongeren opgeleid tot assistent-fietstechnicus (MBO-1 BOL) gedurende een schooljaar, waarna de jongeren of weer her instromen in het regulier onderwijs of aan het werk gaan .