Voor Scholen

Waarschijnlijk heeft u al veel geprobeerd. Motiverende gesprekken. Bindende afspraken. Straffen. Om welke reden dan ook is het niet gelukt. Dan rest u soms niet anders dan afscheid van elkaar te nemen. Daarbij wilt u wel uw verantwoordelijkheid nemen. Leren Doen biedt u die mogelijkheid.

Vroegtijdige schoolverlaters kunnen via de dagbestedingsprojecten van Leren Doen praktijkgericht onderwijs volgen.

Aanmelden