Algemene informatie


Leren Doen is een organisatie die jongeren helpt om op eigen benen te staan. Het verschaffen van inzicht, vertrouwen en het geven van verantwoordelijkheid zijn de kernwoorden bij de reactivering van jongeren.

Bij Leren Doen kunnen jongeren binnen verschillende projecten vakvaardigheden en werknemersvaardigheden aanleren.

Het leerwerkbedrijf is opgericht in 2007 en begonnen met het uitvoeren van competentiegerichte praktijkprojecten. In 2008 is de naam aangepast naar Leren Doen. In 2013 is de organisatie van de projecten ondergebracht in een stichting.

Leren Doen biedt de jongeren de mogelijkheid ervaring op te doen, een goede werkhouding aan te leren, stage, een passende opleiding en doorstroom richting het reguliere onderwijs en het bedrijfsleven.

Het doel van de organisatie is jongeren te helpen hun zelfredzaamheid te vergroten door het organiseren van samenwerkingsprojecten waarbij onderwijs, zorg en bedrijfsleven een prominente rol innemen.

Leren Doen is een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Bestuur


Het bestuur van Stichting Leren Doen bestaat uit de volgende personen;

  • Drs. A. vd Woude, ¬†voorzitter
  • F.Th.P. van Voorst, penningmeester
  • drs.¬† M.Th. A. Duijm, secretaris

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar inzet.

Inschrijving :  KvK nr. 58225986 | RSIN. 852933113

Jaarcijfers


Download hier;

  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling
  • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting