Privacybeleid & AVG, zorgvuldig omgaan met gegevens.
Stichting Leren Doen gaat op een zorgvuldige manier om met gegevens en respecteert uw privacy.

Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • We gebruiken niet meer gegevens dan nodig is en we gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn;
  • We beschermen de gegevens die we vastleggen zodanig dat ze niet in handen van onbevoegden kunnen komen;
  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Welke rechten heeft u wanneer het gaat om uw gegevens?

U heeft het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de diensten die we u leveren). Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend.

Websites van derden

Op de website van stichting Leren Doen zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid.

Wijzigingen

We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen omdat er wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Contact

Heeft u vragen over uw privacy of over deze verklaring? Dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan per brief, telefonisch of door een e-mail te sturen naar info@lerendoen.org

Als u niet tevreden bent over de bescherming van persoonsgegevens door stichting Leren Doen dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens