Algemene informatie


Leren Doen is een organisatie die jongeren helpt om op eigen benen te staan. Het verschaffen van inzicht, vertrouwen en het geven van verantwoordelijkheid zijn de kernwoorden bij de reactivering van jongeren.

Bij Leren Doen kunnen jongeren binnen verschillende projecten vakvaardigheden en werknemersvaardigheden aanleren.

Het leerwerkbedrijf is opgericht in 2007 en begonnen met het uitvoeren van competentiegerichte praktijkprojecten. In 2008 is de naam aangepast naar Leren Doen. In 2013 is de organisatie van de projecten ondergebracht in een stichting.

Leren Doen biedt de jongeren de mogelijkheid ervaring op te doen, een goede werkhouding aan te leren, stage, een passende opleiding en doorstroom richting het reguliere onderwijs en het bedrijfsleven.

Het doel van de organisatie is jongeren te helpen hun zelfredzaamheid te vergroten door het organiseren van samenwerkingsprojecten waarbij onderwijs, zorg en bedrijfsleven een prominente rol innemen.

Leren Doen is een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Bestuur


In verband met de afronding van 2020 zal de onderstaande bestuurssamenstelling vanaf medio 2021 actief zijn:

 • mr.  F.Th.P. van Voorst
 • drs. R. Drost

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar inzet.

Raad van advies:

 • mr.  T. Schokking
 • D.G. Eijkenbroek
 • C. Drost

Inschrijving : KvK nr. 58225986 | RSIN. 852933113
Bank: NL33 TRIO 0338 7355 69 

Jaarcijfers


2020

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting

ANBI


2020

Algemene publicatieplicht ANBI

 

Activiteiten!


 • Opleiding en stage in beschermde omgeving.
 • Opleiding MBO Niveau 1, assistent mobiliteitsbranche fietstechniek.
 • Dagbesteding.
 • Ondersteuning in zorgvragen en persoonlijke omstandigheden.
 • Diverse bezoeken zoals naar musea, bedrijven en smederij.
 • Training in sociale vaardigheden.
 • Diverse workshops zoals koken, sporten en muziek.
 • Sollicitatietraining en theater training (omgang met emoties).
 • Training Ik en geld i.s.m. de Gemeente Den Haag.
 • Aansluiting vervolgopleiding of werk.