Deel ;)

Doneer de fiets voor ons kinderfietsenplan!

Het Kinderfietsenplan heeft tot doel om kinderen die opgroeien in armoede, te helpen en hun kansen in de maatschappij te vergroten door veilige fietsen te doneren. Met een fiets kunnen kinderen zich niet alleen zelfstandig naar de school van hun keuze begeven, maar ook makkelijker bij vriendjes op bezoek en meedoen met leeftijdsgenoten. En natuurlijk zal hun zelfvertrouwen hierdoor groeien.

Maar niet alleen het ontvangen van de fiets is hierin belangrijk, maar ook het behouden ervan met de benodigde ondersteuning van professionals. Ook het meegroeien en drie jaar gratis onderhouden van de fiets is daarom een belangrijk uitgangspunt.

De ANWB heeft onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat één op de acht kinderen een kind kent zonder fiets. Dit komt twee keer vaker voor in het westen van het land, dan in het zuiden. Circa zes op de tien kinderen zouden het een groot probleem vinden om zelf geen fiets te hebben. Voor meer dan de helft van de 13 tot 15-jarigen (53%) geldt bijvoorbeeld dat ze niet meer naar hun huidige school kunnen gaan. Ook kunnen ze zonder fiets niet naar vriendjes of vriendinnetjes.

Als experiment hebben middelbare scholieren uit Voorschoten en Amsterdam, die gewend zijn om alles op de fiets te doen, een week lang hun fiets laten staan en hun dagelijkse routine gefilmd. Hieruit blijkt volgens de ANWB duidelijk hoe hun wereld beperkt wordt zonder fiets: lopend naar school, moeite hebben om naar het sportveld of vriendjes te gaan en niet kunnen meedoen aan sociale activiteiten en uitjes. Kinderen gaan een fiets ook missen als zij naar de middelbare school gaan. Dan moeten ze vaak grotere afstanden afleggen.

Het project heeft als doelstelling zo veel mogelijk kinderen op een laagdrempelige manier aan het fietsen te helpen en te houden. Waarbij veelal gedoeld wordt op gezinnen met een kleine beurs. In Nederland leven naar schatting 60.000 kinderen onder de armoedegrens. Leren Doen wil door middel van dit plan op een duurzame manier zo veel mogelijk sociaal maatschappelijke initiatieven verbinden met een duidelijk educatief element.

Een fiets hoort erbij om in Nederland als kind volwaardig in de samenleving mee te kunnen, de wereld in vrijheid ontdekken is voor kinderen een voorwaarde voor persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. Onafhankelijk van de loopafstand van huis kan het kind (school)keuzes maken die passen bij zijn talent en interesse. Zonder fiets kan een kind niet meedoen aan sociale activiteiten, uitjes en schoolactiviteiten.

Dus doneer die ongebruikte kinderfiets!